Uchwały wspólników w spółce z o.o.

Uchwały wspólników w spółce z o.o.

Uchwały wspólników w spółce z o.o. a przepisy Kodeksu Cywilnego o formie czynności prawnych Sporo kontrowersji w praktyce budziła kwestia konieczności zachowania dla uchwał wspólników w spółce z o.o. formy szczególnej nie wynikającej wprost z przepis...

Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy spółki z o.o.

Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy spółki z o.o.

Konwersja wierzytelności na udziały Jeszcze do niedawna jednym ze sposobów dokapitalizowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, traktowanym jako korzystny z punktu widzenia podatkowego, była tak zwana konwersja wierzytelności na udziały. Wyjaśn...

Zakładanie i rejestracja spółki przez cudzoziemców w Polsce

Zakładanie i rejestracja spółki przez cudzoziemców w Polsce

Zakładanie spółki przez cudzoziemców Z roku na rok wzrasta liczba spółek zakładanych w Polsce przez cudzoziemców. Dziś przyjrzymy się tej kwestii i przybliżymy podstawowe regulacje prawne odnoszące się do podejmowania i wykonywania przez cudzoziemców...