Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy spółki z o.o.

Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy spółki z o.o.

Konwersja wierzytelności na udziały Jeszcze do niedawna jednym ze sposobów dokapitalizowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, traktowanym jako korzystny z punktu widzenia podatkowego, była tak zwana konwersja wierzytelności na udziały. Wyjaśn...

Zakładanie i rejestracja spółki przez cudzoziemców w Polsce

Zakładanie i rejestracja spółki przez cudzoziemców w Polsce

Zakładanie spółki przez cudzoziemców Z roku na rok wzrasta liczba spółek zakładanych w Polsce przez cudzoziemców. Dziś przyjrzymy się tej kwestii i przybliżymy podstawowe regulacje prawne odnoszące się do podejmowania i wykonywania przez cudzoziemców...

Rezygnacja członka zarządu spółki z pełnionej funkcji

Rezygnacja członka zarządu spółki z pełnionej funkcji

Na czyje ręce należy złożyć taką rezygnację ? Problematyka rezygnacji członka zarządu spółki z o.o. z pełnionej funkcji jest zagadnieniem budzącym w orzecznictwie i doktrynie sporo kontrowersji na kilku płaszczyznach. Dziś chcielibyśmy zwrócić uwagę ...