Korzyści z prowadzenia organizacji pożytku publicznego

Zwolnienie organizacji pożytku publicznego z podatku dochodowego

  • w zakresie podatku dochodowego zwolnione od tego podatku dochodowego są dochody organizacji pożytku publicznego w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej;
  • w zakresie podatku od nieruchomości zwolnione od tego podatku w całości nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego;
  • organizacje pożytku publicznego mogą nabywać prawo użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na preferencyjnych zasadach, co oznacza możliwość uzyskania darowizny w tym zakresie, a także możliwość uzyskania bonifikaty od ceny nabywanych nieruchomości ;
  • możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne na rzecz organizacji pożytku publicznego;
  • jednostki publicznej radiofonii i telewizji umożliwiają organizacjom pożytku publicznego nieodpłatne informowanie o ich działalności.

Korzyści z prowadzenia organizacji pożytku publicznego

  • podatku dochodowego od osób prawnych,
  • podatku od nieruchomości,
  • podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • opłaty skarbowej,
  • opłat sądowych