Pozostawienie zysku w spółce-konsekwencje podatkowe cz.1

Pozostawienie zysku w spółce-konsekwencje podatkowe cz.1

Brak podziału zysków i pozostawienie ich w spółce Wielu podatników zadaje sobie pytanie o to jakie konsekwencje w podatkach ma brak podziału zysku w danym roku obrotowym i pozostawienie go w spółce, z ewentualnym przeznaczeniem go na określone cele. ...

Uchwały wspólników w spółce z o.o.

Uchwały wspólników w spółce z o.o.

Uchwały wspólników w spółce z o.o. a przepisy Kodeksu Cywilnego o formie czynności prawnych Sporo kontrowersji w praktyce budziła kwestia konieczności zachowania dla uchwał wspólników w spółce z o.o. formy szczególnej nie wynikającej wprost z przepis...

Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy spółki z o.o.

Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy spółki z o.o.

Konwersja wierzytelności na udziały Jeszcze do niedawna jednym ze sposobów dokapitalizowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, traktowanym jako korzystny z punktu widzenia podatkowego, była tak zwana konwersja wierzytelności na udziały. Wyjaśn...