Cena – Zakładanie spółek, fundacji i stowarzyszeń

W ramach wynagrodzenia za zamówioną usługę zapewniamy:

  • doradztwo w wyborze formy prawnej najbardziej odpowiedniej dla planowanej działalności;
  • przygotowanie i sporządzenie umowy spółki, aktu fundacyjnego i statutu fundacji, statutu stowarzyszenia i uchwał zebrania założycielskiego stowarzyszenia;
  • przygotowanie i złożenie wniosku o rejestrację spółki, fundacji lub stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, uzyskanie NIP i numeru REGON;
  • monitorowanie postępowania rejestrowego do czasu skutecznego wpisu podmiotu do właściwego rejestru.
Nazwa usługi Cena usługi netto
Założenie i rejestracja spółki jawnej 650 zł
Założenie i rejestracja spółki partnerskiej 950 zł
Założenie i rejestracja spółki komandytowej 950 zł
Założenie i rejestracja spółki komandytowo-akcyjnej Do negocjacji
Założenie i rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialności spółki komandytowej 2500 zł
Założenie i rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) 950 zł
Założenie i rejestracja spółki akcyjnej Do negocjacji
Założenie i rejestracja spółki w systemie S24 Od 500zł
Zmiany umowy spółki (z wyjątkiem podwyższenia wkładów i podwyższenia kapitału zakładowego Od 400 zł
Podwyższenie wkładów lub kapitału zakładowego Do negocjacji
Założenie i rejestracja fundacji Od 750 zł
Założenie i rejestracja stowarzyszenia Od 750 zł
Obsługa prawna PAKIET SILVER Dokumentacja serwisu internetowego,pakiet uchwał organów – 1500 zł oraz bieżąca obsługa prawna (8 godzin miesięcznie)-1000 zł miesięcznie
Obsługa prawna PAKIET GOLD Dokumentacja serwisu internetowego, dokumentacja RODO, pakiet uchwał organów – 2500 zł oraz bieżąca obsługa prawna (12 godzin miesięcznie)-1800 zł miesięcznie

Nasza Kancelaria dodatkowo oferuje usługi z zakresu:

  • przeprowadzenia procesów przekształceń, łączenia i podziału spółek jak również przekształceń spółek cywilnych i indywidualnych działalności gospodarczych w spółki prawa handlowego;
  • doradztwa podatkowego i optymalizacji podatkowej, w szczególności w odniesieniu do zakładania spółek, ich przekształceń, łączenia i podziału;
  • bieżącej, stałej obsługi działalności spółek prawa handlowego, w tym obsługi zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządu, przygotowywania uchwał, powoływania i odwoływania organów