Cennik

Cena – Zakładanie spółek, fundacji i stowarzyszeń

W ramach wynagrodzenia za zamówioną usługę zapewniamy:

  • doradztwo w wyborze formy prawnej najbardziej odpowiedniej dla planowanej działalności;
  • przygotowanie i sporządzenie umowy spółki, aktu fundacyjnego i statutu fundacji, statutu stowarzyszenia i uchwał zebrania założycielskiego stowarzyszenia;
  • przygotowanie i złożenie wniosku o rejestrację spółki, fundacji lub stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, uzyskanie NIP i numeru REGON;
  • monitorowanie postępowania rejestrowego do czasu skutecznego wpisu podmiotu do właściwego rejestru.

Nazwa usługi

Cena usługi netto

Założenie i rejestracja spółki jawnej 1150 zł
Założenie i rejestracja spółki partnerskiej 1350 zł
Założenie i rejestracja spółki komandytowej 1350 zł
Założenie i rejestracja spółki komandytowo-akcyjnej Do negocjacji
Założenie i rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialności spółki komandytowej 2750 zł
Założenie i rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) 1500 zł
Założenie i rejestracja spółki akcyjnej Do negocjacji
Założenie i rejestracja spółki w systemie S24 Od 750zł
Zmiany umowy spółki (z wyjątkiem podwyższenia wkładów i podwyższenia kapitału zakładowego Od 650 zł
Podwyższenie wkładów lub kapitału zakładowego Do negocjacji
Założenie i rejestracja fundacji Od 1300 zł
Założenie i rejestracja stowarzyszenia Od 1300 zł
Obsługa prawna PAKIET SILVER Bieżąca obsługa prawna w zakresie: dostęp do panelu Klienta, bieżące konsultacje, w tym mailowe i telefoniczne, weryfikacja umów: o pracę, zlecenia, o dzieło, o świadczenie usług i  umów b2b, windykacja przedsądowa, weyrfikacja wiarygodności kontrahentów, przygotowanie protokołów i uchwał organów, weryfikacja i przygotowanie dokumentacji dla stron internetowych: 8 godzin miesięcznie/1000 zł miesięcznie
Obsługa prawna PAKIET GOLD Bieżąca obsługa prawna w zakresie: dostęp do panelu Klienta, bieżące konsultacje, w tym mailowe i telefoniczne, weryfikacja umów: o pracę, zlecenia, o dzieło, o świadczenie usług i  umów b2b, windykacja przedsądowa, weyrfikacja wiarygodności kontrahentów, przygotowanie protokołów i uchwał organów, weryfikacja i przygotowanie dokumentacji dla stron internetowych, wdrożenie i obsługa w zakresie danych osobowych (RODO), obsługa w zakresie prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, pomoc w zakresie rozwiązywnia umów o pracę,  obsługa praw własności intelektualnej (rejestracja i ochrona znaków towarowych, ochrona praw autorskich): 12 godzin miesięcznie/1500 zł miesięcznie
Obsługa prawna PAKIET PLATINUM Bieżąca obsługa prawna w zakresie: dostęp do panelu Klienta, bieżące konsultacje, w tym mailowe i telefoniczne, weryfikacja umów: o pracę, zlecenia, o dzieło, o świadczenie usług i  umów b2b, windykacja przedsądowa, weyrfikacja wiarygodności kontrahentów, przygotowanie protokołów i uchwał organów, weryfikacja i przygotowanie dokumentacji dla stron internetowych, wdrożenie i obsługa w zakresie danych osobowych (RODO), obsługa w zakresie prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, pomoc w zakresie rozwiązywnia umów o pracę,  obsługa praw własności intelektualnej (rejestracja i ochrona znaków towarowych, ochrona praw autorskich), prawo administracyjne (odowłania od decyzji, pozyskiwanie zezwoleń), doradztwo podatkowe, pomoc w zakresie zatrudnienia cudzoziemców
:16 godzin miesięcznie/2 000 zł miesięcznie

 

Nasza Kancelaria dodatkowo oferuje usługi z zakresu:

  • przeprowadzenia procesów przekształceń, łączenia i podziału spółek jak również przekształceń spółek cywilnych i indywidualnych działalności gospodarczych w spółki prawa handlowego;
  • doradztwa podatkowego i optymalizacji podatkowej, w szczególności w odniesieniu do zakładania spółek, ich przekształceń, łączenia i podziału;
  • bieżącej, stałej obsługi działalności spółek prawa handlowego, w tym obsługi zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządu, przygotowywania uchwał, powoływania i odwoływania organów