Przekształcenia, połączenia, podziały spółek

Specjalizujemy się w przekształceniach własnościowych spółek prawa handlowego

Zespół specjalistów serwisu Spolki24.net przeprowadzi Państwa przez wszystkie etapy związane z podziałem, łączeniem czy też przekształceniem spółek, zarówno osobowych jak i spółek z o.o..

Kompleksowo możemy obsłużyć dla Państwa proces przekształcenia, połączenia i podziału spółki

Nasza usługa obejmuje kompleksowe przeprowadzenie procesu przekształcenia, połączenia i podziału spółki

Doradztwo w procesie przekształcenia
Zapewniamy doradztwo przy wyborze najbardziej optymalnego sposobu przekształcenia, podziału i łączenia spółek, w tym pod kątem podatkowym

Rejestracja
Zapewniamy reprezentację przed Sądem Rejestrowym dla potrzeb szybkiego i skutecznego zarejestrowania przekształcenia, podziału i łączenia spółek

Dokumentacja
Przygotowujemy pełną dokumentację niezbędną dla procesu przekształcenia, podziału i łączenia   spółek prawa handlowego.

Due dilligence
Przeprowadzamy kompleksową analizę umów, w tym o dofinansowania, jak również stosunków pracowniczych pod kątem skutków przeprowadzonych procesów przekształcenia, podziału i łączenia spółek

Kompleksowo możemy obsłużyć dla Państwa proces przekształcenia, połączenia i podziału spółki

  • Doradzamy przy wyborze sposobu i formy przekształceń podmiotowych korzystnych z punktu widzenia biznesu
  • Przygotowujemy wszelkie niezbędne dokumenty związane z procesem przekształcenia, łączenia i podziału
  • Czuwamy nad przebiegiem postępowań rejestrowych
  • Analizujemy skutki przekształceń, podziałów i łączeń w sferze stosunków cywilnych, administracyjnych, pracowniczych i procesowych