Rejestracja spółki w elektronicznym systemie s24

Obecne przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób uproszczony (tzw. S24). Procedura ta umożliwia zawarcie umowy spółki z wykorzystaniem wzorca umowy bez konieczności zachowania formy aktu notarialnego, z jednoczesnym złożeniem wniosku o rejestrację spółki w KRS. Prawnicy serwisu Spolki24.net przeprowadzą dla Państwa całą procedurę szybkiej rejestracji spółki z wykorzystaniem systemu S24.

Korzystając z możliwości zawarcia umowy spółki w systemie S24

  • nie ma konieczności zachowania formy aktu notarialnego i ponoszenia kosztów taksy notarialnej
  • nie ma konieczności wnoszenia wkładów przy zawarciu umowy spółki
  • jednocześnie dokonywane są dalsze czynności niezbędne do powstania spółki. Wszystkie te czynności dokonywane są poprzez system S24 on-line
  • rejestracja następuje bardzo szybko. Wniosek o wpis spółki utworzonej w systemie S24 (tj. zawartej z wykorzystaniem wzorca umowy) sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie 1 dnia od daty jego wpływu
  • obecnie możliwe jest również dokonanie zmiany umowy spółki, przystąpienie nowego wspólnika, zbycie przez wspólnika udziałów, podejmowanie uchwał, w tym podjęcie uchwały o likwidacji spółki, a nawet podwyższenie kapitału zakładowego