spolki24.net
Obsługa Prawna Twojej Spółki

Zadzwoń 600-978-707 lub napisz biuro@spolki24.net
90-056 Łódź ul. Roosevelta 17
01-548 Warszawa ul. Stefana Czarnieckiego 21/23
Kompleksowa opieka prawna nad Twoją spółką

Cennik rejestracji spółki: z o.o., jawnej, komandytowej, akcyjnej, partnerskiej


Nazwa usługi Cena usługi netto
Założenie i rejestracja spółki jawnej 650 zł
Założenie i rejestracja spółki partnerskiej 950 zł
Założenie i rejestracja spółki komandytowej 950 zł
Założenie i rejestracja spółki komandytowo-akcyjnej Do negocjacji
Założenie i rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialności spółki komandytowej 2500 zł
Założenie i rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 950 zł
Założenie i rejestracja spółki akcyjnej Do negocjacji
Założenie i rejestracja spółki w systemie S24 Od 500zł
Zmiany umowy spółki (z wyjątkiem podwyższenia wkładów i podwyższenia kapitału zakładowego Od 400 zł
Podwyższenie wkładów lub kapitału zakładowego Do negocjacji
Założenie i rejestracja fundacji Od 750 zł
Założenie i rejestracja stowarzyszenia Od 750 zł

Cena - Zakładanie spółek, fundacji i stowarzyszeń

W ramach wynagrodzenia za zamówioną usługę zapewniamy:

  • doradztwo w wyborze formy prawnej najbardziej odpowiedniej dla planowanej działalności;
  • przygotowanie i sporządzenie umowy spółki, aktu fundacyjnego i statutu fundacji, statutu stowarzyszenia i uchwał zebrania założycielskiego stowarzyszenia;
  • przygotowanie i złożenie wniosku o rejestrację spółki, fundacji lub stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, uzyskanie NIP i numeru REGON;
  • monitorowanie postępowania rejestrowego do czasu skutecznego wpisu podmiotu do właściwego rejestru.

Nasza Kancelaria dodatkowo oferuje usługi z zakresu:

  • przeprowadzenia procesów przekształceń, łączenia i podziału spółek jak również przekształceń spółek cywilnych i indywidualnych działalności gospodarczych w spółki prawa handlowego;
  • doradztwa podatkowego i optymalizacji podatkowej, w szczególności w odniesieniu do zakładania spółek, ich przekształceń, łączenia i podziału;
  • bieżącej, stałej obsługi działalności spółek prawa handlowego, w tym obsługi zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządu, przygotowywania uchwał, powoływania i odwoływania organów