Rejestracja spółki w elektronicznym systemie s24

Przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość zarejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób uproszczony (tzw. S24). Procedura ta umożliwia zawarcie umowy spółki z wykorzystaniem wzorca umowy bez konieczności zachowania formy aktu notarialnego, a także złożenie wniosku o rejestrację spółki w KRS. Specjaliści serwisu Spolki24.net przeprowadzą dla Państwa całą procedurę szybkiej rejestracji spółki z wykorzystaniem systemu S24.

Korzystając z możliwości zawarcia umowy spółki w systemie S24

  • nie ma konieczności zachowania formy aktu notarialnego i ponoszenia kosztów taksy notarialnej
  • rejestracja nastepuje w 24 godziny
  • nie ma konieczności wnoszenia wkładów przy zawarciu umowy spółki
  • czynności niezbędne do założenia spółki dokonywane są poprzez system S24 on-line
  • możliwe jest również dokonanie zmiany umowy spółki, przystąpienie nowego wspólnika, zbycie udziałów, podejmowanie uchwał, w tym dotyczących likwidacji spółki, a nawet podwyższenia kapitału zakładowego.
  • możliwość rejestracji i zmian w systemie S24 dotyczy również spółek jawnych, komandytowych, partnerskich, komandytowo-akcyjnych.