Zakładanie i rejestracja spółki przez cudzoziemców w Polsce

Zakładanie i rejestracja spółki przez cudzoziemców w Polsce

Zakładanie spółki przez cudzoziemców Z roku na rok wzrasta liczba spółek zakładanych w Polsce przez cudzoziemców. Dziś przyjrzymy się tej kwestii i przybliżymy podstawowe regulacje prawne odnoszące się do podejmowania i wykonywania przez cudzoziemców działalności w formie polskich spółek prawa handlowego. W pierwszej kolejności zwrócimy uwagę na pr...

Read More

Rezygnacja członka zarządu spółki z pełnionej funkcji

Rezygnacja członka zarządu spółki z pełnionej funkcji

Na czyje ręce należy złożyć taką rezygnację ? Problematyka rezygnacji członka zarządu spółki z o.o. z pełnionej funkcji jest zagadnieniem budzącym w orzecznictwie i doktrynie sporo kontrowersji na kilku płaszczyznach. Dziś chcielibyśmy zwrócić uwagę ja jeden z aspektów tego problemu, a mianowicie na to, na czyje ręce należy złożyć taką rezygnację. ...

Read More