spolki24.net
Obsługa Prawna Twojej Spółki

Zadzwoń 600-978-707 lub napisz biuro@spolki24.net
90-056 Łódź ul. Roosevelta 17
01-548 Warszawa ul. Stefana Czarnieckiego 21/23
Kompleksowa opieka prawna nad Twoją spółką

Jak założyć organizację pożytku publicznego?

O status organizacji pożytku publicznego mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami, które:
    • nie działają w celu osiągnięcia zysku
    • przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych
    • nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

Organizacja pożytku publicznego

Organizacje pożytku publicznego działają na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacja pożytku publicznego to określona jednostka, która uzyskała, po spełnieniu wymaganych warunków, określony status (stan prawny) potwierdzony stosownym wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego związane jest z pewnymi przywilejami.