spolki24.net
Obsługa Prawna Twojej Spółki

Zadzwoń 600-978-707 lub napisz biuro@spolki24.net
90-056 Łódź ul. Roosevelta 17
01-548 Warszawa ul. Stefana Czarnieckiego 21/23
Kompleksowa opieka prawna nad Twoją spółką

Korzyści z prowadzenia organizacji pożytku publicznego

Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych, zakresie:

 • organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego zwolnienie od:
  • podatku dochodowego od osób prawnych,
  • podatku od nieruchomości,
  • podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • opłaty skarbowej,
  • opłat sądowych

Zwolnienie organizacji pożytku publicznego z podatku dochodowego

 • w zakresie podatku dochodowego zwolnione od tego podatku dochodowego są dochody organizacji pożytku publicznego w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej;
 • w zakresie podatku od nieruchomości zwolnione od tego podatku w całości nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego;
 • organizacje pożytku publicznego mogą nabywać prawo użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na preferencyjnych zasadach, co oznacza możliwość uzyskania darowizny w tym zakresie, a także możliwość uzyskania bonifikaty od ceny nabywanych nieruchomości ;
 • możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne na rzecz organizacji pożytku publicznego;
 • jednostki publicznej radiofonii i telewizji umożliwiają organizacjom pożytku publicznego nieodpłatne informowanie o ich działalności.