Rezygnacja członka zarządu spółki z pełnionej funkcji

Rezygnacja członka zarządu spółki z pełnionej funkcji

Na czyje ręce należy złożyć taką rezygnację ? Problematyka rezygnacji członka zarządu spółki z o.o. z pełnionej funkcji jest zagadnieniem budzącym w orzecznictwie i doktrynie sporo kontrowersji na kilku płaszczyznach. Dziś chcielibyśmy zwrócić uwagę ...