Rodzaje spółek, część 1

W przepisach prawa polskiego „spółka” oznacza tak naprawdę kilka różnych instytucji prawnych- podmioty będące osobami prawnymi, podmioty nieposiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną (tzw. „ułomne osoby prawne”), a nawet twory, które tak naprawdę nie są odrębnymi podmiotami. Jakie rodzaje spółek możemy wyróżnić? Czytaj dalej

Czy spółka cywilna jest podatnikiem podatku od nieruchomości?- najnowsze orzecznictwo.

W dniu 13 marca 2017 Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę rozstrzygającą zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, odpowiadając na pytanie: „Czy w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) podatnikiem podatku od nieruchomości jest spółka cywilna, czy wspólnicy spółki cywilnej ?”. Co wynika z tej uchwały? Czytaj dalej