Uchwały wspólników w spółce z o.o. a przepisy Kodeksu Cywilnego o formie czynności prawnych

Sporo kontrowersji w praktyce budziła kwestia konieczności zachowania dla uchwał wspólników w  spółce z o.o. formy szczególnej nie wynikającej wprost z przepisów Kodeksu  Spółek Handlowych, a przewidzianej w przepisach Kodeksu Cywilnego, które mogą mieć zastosowanie do kwestii uregulowanych Kodeksem Spółek Handlowych bądź wprost bądź odpowiednio (art. 2 K.s.h.) Czytaj dalej