Rodzaje spółek, część 1

W przepisach prawa polskiego „spółka” oznacza tak naprawdę kilka różnych instytucji prawnych- podmioty będące osobami prawnymi, podmioty nieposiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną (tzw. „ułomne osoby prawne”), a nawet twory, które tak naprawdę nie są odrębnymi podmiotami. Jakie rodzaje spółek możemy wyróżnić? Czytaj dalej

Pcc od aportów a klauzula stand-still

Przy zakładaniu spółek czy ich dodatkowej kapitalizacji, zmianach umów spółek, przekształceniach, łączeniach lub podziałach ważny aspektem zawsze jest podatkowa strona takich operacji. Ze względu na skomplikowanie naszego systemu podatkowego ocena prawno-podatkowa poszczególnych czynności bardzo często rodzi istotne wątpliwości. Aktualnie jednym z budzących rozbieżności problemów w tym zakresie jest opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych operacji wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek kapitałowych. Dobra wiadomość  dla podatników jest taka, że coraz liczniej reprezentowana jest linia orzecznicza  dla nich korzystna.

Czytaj dalej