Opodatkowanie uczestnictwa w programach motywacyjnych, cz. 1

Coraz częstszą metodą wynagradzania pracowników lub członków organów w spółkach kapitałowych jest przyznanie tym osobom szczególnych instrumentów emitowanych na podstawie różnego rodzaju programów motywacyjnych. Takie instrumenty mogą przyjmować różne formy: opcji, tzw. RSU (Restricted Stock Unit) czy tzw. akcji/udziałów wirtualnych lub fantomowych (Virtual Shares, Phantom Shares) i mogą inkorporować w sobie różnego typu prawa np. do objęcia udziałów lub akcji, nieodpłatnego otrzymania akcji czy otrzymania określonej kwoty pieniężnej. Ponieważ tego typu programy mają charakter motywacyjny, realizacja korzyści z nich płynących jest uzależniania od określonych warunków, które mają mobilizować pracowników/członków organów do pracy na rzecz spółki. Istotnym problemem, budzącym rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych i organów podatkowych, pozostawała zaś kwestia opodatkowania korzyści uzyskiwanych przez uczestników  takich programów. Dodatkowo  1 stycznia 2018 ma wejść w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  rozstrzygająca wątpliwości przynajmniej, co do części tego typu programów. Czytaj dalej

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o.

Istotnym zagadnieniem dla wszystkich osób sprawujących funkcje w zarządach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest ryzyko związane z zajmowanym stanowiskiem. Związane jest ono z odpowiedzialnością członków zarządu, która przyjmuje różne formy: odpowiedzialności karnej, cywilnej (wobec spółki lub wobec wierzycieli spółki), odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki. Czytaj dalej

Sprawozdawczość w spółce z o.o.- terminy

Na podmiotach zobowiązanych do stosowania ustawy o rachunkowości, w tym spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością ciążą określone obowiązki sprawozdawcze. Co i kiedy należy sporządzić oraz gdzie i kiedy złożyć? I jakie sankcje grożą za naruszenie obowiązków w tym zakresie? Czytaj dalej