Spółki Skarbu Państwa (jednostek samorządu terytorialnego) a zwolnienie od PCC

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2017.1150 t.j. z dnia 2017.06.14, dalej „upcc”) regulująca – jak sama nazwa wskazuje- opodatkowanie określonych czynności cywilnoprawnych (np. umów) zawiera szereg zwolnień od opodatkowania, zarówno przedmiotowych, jak i podmiotowych. Wśród tych ostatnich jedno dotyczy Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Czy to zwolnienie ma zastosowanie do jednoosobowych spółek kapitałowych tych podmiotów? Czytaj dalej

Opodatkowanie uczestnictwa w programach motywacyjnych, cz. 1

Coraz częstszą metodą wynagradzania pracowników lub członków organów w spółkach kapitałowych jest przyznanie tym osobom szczególnych instrumentów emitowanych na podstawie różnego rodzaju programów motywacyjnych. Takie instrumenty mogą przyjmować różne formy: opcji, tzw. RSU (Restricted Stock Unit) czy tzw. akcji/udziałów wirtualnych lub fantomowych (Virtual Shares, Phantom Shares) i mogą inkorporować w sobie różnego typu prawa np. do objęcia udziałów lub akcji, nieodpłatnego otrzymania akcji czy otrzymania określonej kwoty pieniężnej. Ponieważ tego typu programy mają charakter motywacyjny, realizacja korzyści z nich płynących jest uzależniania od określonych warunków, które mają mobilizować pracowników/członków organów do pracy na rzecz spółki. Istotnym problemem, budzącym rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych i organów podatkowych, pozostawała zaś kwestia opodatkowania korzyści uzyskiwanych przez uczestników  takich programów. Dodatkowo  1 stycznia 2018 ma wejść w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  rozstrzygająca wątpliwości przynajmniej, co do części tego typu programów. Czytaj dalej

Pcc od aportów a klauzula stand-still

Przy zakładaniu spółek czy ich dodatkowej kapitalizacji, zmianach umów spółek, przekształceniach, łączeniach lub podziałach ważny aspektem zawsze jest podatkowa strona takich operacji. Ze względu na skomplikowanie naszego systemu podatkowego ocena prawno-podatkowa poszczególnych czynności bardzo często rodzi istotne wątpliwości. Aktualnie jednym z budzących rozbieżności problemów w tym zakresie jest opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych operacji wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek kapitałowych. Dobra wiadomość  dla podatników jest taka, że coraz liczniej reprezentowana jest linia orzecznicza  dla nich korzystna.

Czytaj dalej

Wpłata wspólnika na konto spółki cywilnej a pcc

Kontynuując omamianie kwestii związanych działalnością spółek cywilnych warto poruszyć interesującą kwestie finansowania działalności takiej spółki przez jej wspólników z wykorzystaniem ich prywatnych środków  majątkowych. Często  w praktyce jest bowiem tak, że wspólnicy, nim spółka zacznie na siebie zarabiać ,wspomagają jąm bądź to dokonując wpłat z własnych rachunków na konto spółki bądź też płacąc zobowiązania spółkowe np. faktury bądź rachunki za usługi, czy też ponosząc inne koszty. Czy taka praktyka jest dopuszczalna? I czy może mieć jakieś skutki, w szczególności podatkowe?

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii podatki

Uchwalenie dopłat- obowiązek podatkowy w PCC

Jedną z czynności  opodatkowaną podatkiem od czynności prawnych są dopłaty w spółce kapitałowej. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit k) w zw. z pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej upcc) podlegają zmiany umowy spółki jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych

W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się zaś w spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

W praktyce często pojawiającym się pytaniem na tym tle jest: w jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dopłat?

Czytaj dalej

Pozostawienie zysku w spółce-konsekwencje podatkowe cz.1

Wielu podatników zadaje sobie pytanie o to jakie konsekwencje w podatkach ma brak podziału zysku w danym roku obrotowym i pozostawienie go w spółce, z ewentualnym przeznaczeniem go na określone cele. Kwestie te należy rozważać odrębnie dla spółek osobowych i odrębnie dla spółek kapitałowych, jako że w tych przypadkach sytuacja wygląda nieco inaczej. Oczywiście pytanie wymaga odpowiedzi na gruncie różnych podatków, których sytuacja taka może dotyczyć. Czytaj dalej

Czy spółka cywilna jest podatnikiem podatku od nieruchomości?- najnowsze orzecznictwo.

W dniu 13 marca 2017 Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę rozstrzygającą zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, odpowiadając na pytanie: „Czy w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) podatnikiem podatku od nieruchomości jest spółka cywilna, czy wspólnicy spółki cywilnej ?”. Co wynika z tej uchwały? Czytaj dalej

Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową-PIT

Kontynuując tematykę opodatkowania operacji przekształcenia spółki kapitałowej  w spółkę osobową (na przykładzie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową) – dziś podatek od dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Czytaj dalej

Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową – podatek VAT

Szczególnie ciekawym zagadnieniem, przy tym także istotnym dla przedsiębiorców zamierzających zmienić formę działalności w drodze przekształcenia, jest kwestia opodatkowania takiej operacji. Pytania w tym zakresie pojawiają się zarówno na gruncie podatku VAT, podatków dochodowych, jak i podatku od czynności cywilnoprawnych.
Problemy z tym związane przybliżymy na przykładzie przekształcenia spółki z o.o. (kapitałowej), w spółkę komandytową (osobową), co jest często wybieranym, ze względu na korzyści, sposobem przekształcenia (w szczególności jako przekształcenie w tzw. spółkę hybrydową- spółkę z o.o. spółkę komandytową). Dziś podatek VAT. Czytaj dalej

Sprawozdawczość w spółce z o.o.- terminy

Na podmiotach zobowiązanych do stosowania ustawy o rachunkowości, w tym spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością ciążą określone obowiązki sprawozdawcze. Co i kiedy należy sporządzić oraz gdzie i kiedy złożyć? I jakie sankcje grożą za naruszenie obowiązków w tym zakresie? Czytaj dalej