Spółki Skarbu Państwa (jednostek samorządu terytorialnego) a zwolnienie od PCC

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2017.1150 t.j. z dnia 2017.06.14, dalej „upcc”) regulująca – jak sama nazwa wskazuje- opodatkowanie określonych czynności cywilnoprawnych (np. umów) zawiera szereg zwolnień od opodatkowania, zarówno przedmiotowych, jak i podmiotowych. Wśród tych ostatnich jedno dotyczy Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Czy to zwolnienie ma zastosowanie do jednoosobowych spółek kapitałowych tych podmiotów? Czytaj dalej

Pcc od aportów a klauzula stand-still

Przy zakładaniu spółek czy ich dodatkowej kapitalizacji, zmianach umów spółek, przekształceniach, łączeniach lub podziałach ważny aspektem zawsze jest podatkowa strona takich operacji. Ze względu na skomplikowanie naszego systemu podatkowego ocena prawno-podatkowa poszczególnych czynności bardzo często rodzi istotne wątpliwości. Aktualnie jednym z budzących rozbieżności problemów w tym zakresie jest opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych operacji wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek kapitałowych. Dobra wiadomość  dla podatników jest taka, że coraz liczniej reprezentowana jest linia orzecznicza  dla nich korzystna.

Czytaj dalej

Uchwalenie dopłat- obowiązek podatkowy w PCC

Jedną z czynności  opodatkowaną podatkiem od czynności prawnych są dopłaty w spółce kapitałowej. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit k) w zw. z pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej upcc) podlegają zmiany umowy spółki jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych

W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się zaś w spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

W praktyce często pojawiającym się pytaniem na tym tle jest: w jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dopłat?

Czytaj dalej

Czy spółka cywilna jest podatnikiem podatku od nieruchomości?- najnowsze orzecznictwo.

W dniu 13 marca 2017 Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę rozstrzygającą zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, odpowiadając na pytanie: „Czy w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) podatnikiem podatku od nieruchomości jest spółka cywilna, czy wspólnicy spółki cywilnej ?”. Co wynika z tej uchwały? Czytaj dalej