Wartość bilansowa a zdolność przekształceniowa

Jednym z etapów przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową jest sporządzenie planu przekształcenia, który powinien zawierać  wycenę majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 5847 KSH wycena ta powinna się opierać na ustaleniu wartości bilansowej majątku. Czasem okazuje się jednak, że wartość bilansowa jest ujemna lub zbyt niska w stosunku do minimów kapitałowych dla danej spółki. Co wtedy? Czy uniemożliwia to przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową? Czytaj dalej

Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową-PIT

Kontynuując tematykę opodatkowania operacji przekształcenia spółki kapitałowej  w spółkę osobową (na przykładzie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową) – dziś podatek od dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Czytaj dalej

Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową – podatek VAT

Szczególnie ciekawym zagadnieniem, przy tym także istotnym dla przedsiębiorców zamierzających zmienić formę działalności w drodze przekształcenia, jest kwestia opodatkowania takiej operacji. Pytania w tym zakresie pojawiają się zarówno na gruncie podatku VAT, podatków dochodowych, jak i podatku od czynności cywilnoprawnych.
Problemy z tym związane przybliżymy na przykładzie przekształcenia spółki z o.o. (kapitałowej), w spółkę komandytową (osobową), co jest często wybieranym, ze względu na korzyści, sposobem przekształcenia (w szczególności jako przekształcenie w tzw. spółkę hybrydową- spółkę z o.o. spółkę komandytową). Dziś podatek VAT. Czytaj dalej