Wspólnicy spółki cywilnej jako powodowie w procesie

Sytuacja wspólników spółki cywilnej występujących w procesie po stronie pozwanej jest zasadniczo jasna. Wynika ona z konstrukcji solidarnej odpowiedzialności tych wspólników określonej wprost w przepisach. Zgodnie bowiem z art 864 K.C.. za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. To z kolei oznacza, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich wspólników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek ze wspólników zwalnia pozostałych.
W przypadku jednak gdy wspólnicy spółki cywilnej występują po stronie powodowej sytuacja jest bardziej skomplikowana. Czytaj dalej

Czy spółka cywilna jest podatnikiem podatku od nieruchomości?- najnowsze orzecznictwo.

W dniu 13 marca 2017 Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę rozstrzygającą zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, odpowiadając na pytanie: „Czy w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) podatnikiem podatku od nieruchomości jest spółka cywilna, czy wspólnicy spółki cywilnej ?”. Co wynika z tej uchwały? Czytaj dalej