Wspólnicy spółki cywilnej jako powodowie w procesie

Sytuacja wspólników spółki cywilnej występujących w procesie po stronie pozwanej jest zasadniczo jasna. Wynika ona z konstrukcji solidarnej odpowiedzialności tych wspólników określonej wprost w przepisach. Zgodnie bowiem z art 864 K.C.. za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. To z kolei oznacza, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich wspólników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek ze wspólników zwalnia pozostałych.
W przypadku jednak gdy wspólnicy spółki cywilnej występują po stronie powodowej sytuacja jest bardziej skomplikowana. Czytaj dalej