http://Jak%20założyć%20spółkę%20z%20oo?%20Rejestracja%20spółki%20z%20o.o.%20krok%20po%20kroku
http://Przekształcenie%20jednoosobowej%20działalności%20gospodarczej%20w%20spółkę%20z%20o.o.

O nas | Dlaczego my?

Obsługę prawną i pomoc w zakresie rejestracji, łączenia, podziału spółek zapewnia Kancelaria Prawna Klepacz Wąsik i Wspólnicy z Łodzi. Spolki24.net to serwis stworzony przez radców prawnych specjalizujących się w problematyce spółek handlowych oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym i handlowym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, obsługę prawną zapewniamy zarówno na miejscu w kancelarii jak i zdalnie na terenie całe...

Nasze motto

Prawa ustanowione są dla sprawiedliwych nie dlatego, by nie popełniali nieprawości, lecz by jej nie doznawali.

Rejestracja spółek

Specjalnością naszej Kancelarii Prawnej jest zakładanie spółek prawa handlowego. Wieloletnie doświadczenie wypracowane w tej dziedzinie daje gwarancję dla naszego Klienta skutecznego i bezpiecznego procesu rejestracji spółki. Jako specjaliści w tej branży otaczamy przedsiębiorcę szczególną opieką, doradzając mu najlepszą formę prawną przy wyborze rodzaju spółki, kładziemy nacisk na bezpieczeństwo jego kapitału oraz możliwości rozwoju w przyszłości.

Blog

Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy spółki z o.o.

Konwersja wierzytelności na udziały Jeszcze do niedawna jednym ze sposobów dokapitalizowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, traktowanym jako korzystny z punktu widzenia podatkowego, była tak zwana konwersja wierzytelności na udzia...

Zakładanie i rejestracja spółki przez cudzoziemców w Polsce

Zakładanie spółki przez cudzoziemców Z roku na rok wzrasta liczba spółek zakładanych w Polsce przez cudzoziemców. Dziś przyjrzymy się tej kwestii i przybliżymy podstawowe regulacje prawne odnoszące się do podejmowania i wykonywania przez cu...

Rezygnacja członka zarządu spółki z pełnionej funkcji

Na czyje ręce należy złożyć taką rezygnację ? Problematyka rezygnacji członka zarządu spółki z o.o. z pełnionej funkcji jest zagadnieniem budzącym w orzecznictwie i doktrynie sporo kontrowersji na kilku płaszczyznach. Dziś chcielibyśmy zwró...